Konsultacje psychologiczne

Często zdarza się tak, że odczuwając istnienie jakiegoś problemu nie bardzo potrafimy samodzielnie określić, czy jest on na tyle poważny, że trzeba z jego powodu od razu korzystać z pomocy psychologa w dłuższym okresie, czy też taka pomoc nie jest konieczna. Jeśli masz podobne wątpliwości, nie wiesz, czy Twój problem nadaje się do terapii, nie wiesz z kim mógłbyś o nim porozmawiać, a chcesz lepiej zrozumieć na czym polega Twoja trudność i ustalić, co z nią dalej można zrobić – przyjdź do nas na konsultacje psychologiczne.

Konsultacje dotyczyć mogą zarówno aktualnej sytuacji kryzysowej, jak i problemu, z którym borykasz się od lat. Mogą dotyczyć Twoich wewnętrznych problemów, jak również trudności, które odczuwasz w relacjach z innymi ludźmi. Ta forma pracy psychologa pomaga ocenić, jaka jest Twoja obecna sytuacja i co możesz dla siebie zrobić, by podnieść komfort swego życia.

Jeśli odczuwacie dyskomfort w życiu rodzinnym - a jesteście parą, rodziną czy małżeństwem, konsultacja dotyczyć będzie problemu, który macie w tej właśnie relacji. Na spotkanie konsultacyjne zapraszamy wtedy wszystkie osoby, których problem bezpośrednio dotyczy (przy problemach małżeńskich – małżonków, przy problemach rodzinnych – wszystkich członków rodziny (także dzieci). Podczas spotkania konsultacyjnego każdy z Was będzie miał czas i przestrzeń niezbędną do wyrażenia własnego zdania i własnych opinii na temat doświadczanych trudności. Zadaniem terapeuty w trakcie konsultacji rodzinnych jest pomoc w doprecyzowaniu problem i określenie możliwości i metody zmian możliwych do zaakceptowania przez wszystkie osoby. Wynikiem konsultacji może być zalecenie podjęcia psychoterapii długoterminowej (indywidualnej, małżeńskiej/par, rodzinnej lub grupowej). W takim przypadku bezpośrednim efektem konsultacji może być kontrakt terapeutyczny, czyli umowa pomiędzy Tobą (Waszą parą/rodziną) i terapeutą na zajmowanie się określonym zagadnieniem w toku psychoterapii, w określonym czasie, z określoną regularnością (cotygodniowe spotkania dla terapii indywidualnej i spotkania co 2-3 tygodnie dla terapii rodzinnej, małżeńskiej/par).

Wynikiem konsultacji może być także wyjaśnienie potencjalnych powodów trudności, które nie są związane z koniecznością stałego kontaktu z psychologiem i wymagają inny działań, by sobie z nimi poradzić (np. wizyty u lekarza, pedagoga lub prostych zmian w trybie życia, które można wprowadzić w życie od razu).

Konsultacje indywidualne trwają 50 min., w przypadku par, rodzin czy małżeństw na spotkanie przeznaczamy 1,5 godziny. Jeśli w tym czasie nie uda się omówić wszystkich spraw, z którymi przyszliście, konsultacje mogą przedłużyć się na kolejne spotkanie. Proponujemy odbycie maksymalnie 2-3 spotkań konsultacyjnych w przypadkach, gdy trudno podjąć od razu decyzję co do istoty problemu i dalszych działań.

Możesz zgłosić się na konsultacje psychologiczne dzwoniąc na nasz numer telefonu (601 328 074), jak również napisać maila otep@otep.pl

Możliwy jest również bezpośredni kontakt z wybranym terapeutą (telefony i maile pod nazwiskami terapeutów).