Konsultacje i opieka psychiatryczna

Dr Cezary Markuszewski jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Jest specjalistą psychiatrą oraz psychiatrą dzieci i młodzieży.
W swojej dotychczasowej ścieżce rozwoju zawodowego szczególnie ceni szkolenie pod kierunkiem prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej (w kierunku psychiatrii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin), kilkuletni okres superwizji klinicznych prowadzonych przez prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro oraz długoletni trening psychoanalityczny pod opieką nestora polskiej psychoanalizy dr Zbigniewa Sokolika.
Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji polskich i zagranicznych.
Posiada kompletne przygotowanie zawodowe, odpowiadające współczesnej praktyce psychiatrycznej. Posiada także przygotowanie psychoterapeutyczne pozwalające na dobór optymalnej psychoterapii.