Między konsultacją a głęboką przemianą

Konsultacje i poradnictwo
Czasem wystarczy przyjrzeć się trudnej sytuacji i zrozumieć jakie kroki pomogą z niej wyjść a jakie spowodują że uwikłamy się w niej jeszcze bardziej. Specjalista patrzący z zewnątrz może często przez godzinę wykonać pracę, na którą samodzielnie stracisz miesiące. Zależnie od sytuacji taka konsultacja może zakończyć się konkretną poradą i na tym koniec; może też okazać się konieczna krótsza lub dłuższa praca nad sobą lub relacją z drugim człowiekiem. W niektórych przypadkach potrzebna będzie pomoc farmakologiczna, często jednocześnie z psychoterapią.


Pomoc krótkoterminowa
Różni się od konsultacji tym, że ustaloną na niej zmianę przeprowadzasz pod okiem terapeuty (lub coucha, jeśli problem dotyczy zarządzania ludźmi). Czasem też nie wszystko da się na pierwszej konsultacji powiedzieć. Na krótkoterminowej terapii zidentyfikujesz z terapeutą główne przyczyny trudności oraz konstruktywne sposoby radzenia sobie z nimi. Następnie przy jego pomocy, w ciągu kilku-kilkunastu tygodni wprowadzisz je w życie i określisz skuteczność swoich działań oraz rokowania na przyszłość.


Terapia par i rodzin
Jeśli podczas konsultacji okaże się, że przyczyny trudności tkwią głównie w relacji między bliskimi sobie ludźmi, często dobrym rozwiązaniem jest wspólna praca zainteresowanych osób. Dwoje lub więcej współpracujących ze sobą osób to potężna siła do przeprowadzenia zmiany. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie a cała terapia trwa zwykle kilka miesięcy. Jednym z celów jest świadomość rodziny lub pary: co wspólnie możemy zrobić, aby do takich trudności więcej nie dochodziło?


Grupa terapeutyczna
Jeśli problem w relacjach z ludźmi wynika z Twoich osobistych trudności psychologicznych a w dodatku nie masz możliwości wspólnej pracy z bliską osobą, często dobrym rozwiązaniem będzie udział w terapii grupowej. Problemy, które masz w swoim codziennym życiu pojawią się też w grupie - terapeuta będzie pomagał je dostrzec i zrozumieć a następnie umożliwi wypróbowanie nowych sposobów bycia z ludźmi. Psychoterapia grupowa może prowadzić do głębokiej, wewnętrznej zmiany poprzez analizę Twoich relacji z uczestnikami grupy. Trwa już dłużej (2-4 lata) i wymaga dużego zaangażowania.


Psychoterapia indywidualna
Zmiana możliwa w indywidualnej psychoterapii mieści się między zmianą zachowania a głęboką przemianą osobowości. Wszystko zależy od rodzaju Twoich trudności i Twoich oczekiwań. Różne są podejścia terapeutyczne i każdy terapeuta ma swój indywidualny styl pracy - ale każdy zaprosi Cię na wycieczkę po Twoim emocjonalno-intelektualnym wnętrzu i pomoże Ci w dotarciu do większej świadomości na ten temat. Czasem będzie to wycieczka ciekawa i interesująca, czasem bardzo ciężka i bolesna. Ważne jest jednak to, że nie będzie to dla Ciebie wycieczka samotna - będzie ktoś obok Ciebie, kto boi się trochę mniej niż Ty i jest gotowy podać rękę, gdy potrzeba.