Maciej Popławski

psycholog, socjolog, psychoterapeuta
WYKSZTAŁCENIE
 • mgr psychologii (UKSW)

 • mgr socjologii (UW)

 • doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW

SZKOLENIA
 • całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście systemowe i psychodynamiczne)

 • I faza szkolenia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu

 • szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji organizowane przez Anna Freud Centre

 • kurs facylitacji procesów grupowych i psychologicznej pracy z organizacjami organizowany przez IPP

 • liczne szkolenia, konferencje i kursy prowadzone przez polskich i zagranicznych psychoterapeutów i facylitatorów

DOŚWIADCZENIE
 • 2006 – 2008 – prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii w Centrum Rodziny i Praw Dziecka

 • 2008 – 2011 – prowadzenie terapii indywidualnej, terapii par i rodzin, terapii grupowej oraz warsztatów rozwoju osobistego w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej

 • 2008 – obecnie – prywatna praktyka psychoterapeutyczna we współpracy z warszawskimi ośrodkami psychoterapii

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Więcej: www.psychoterapia-warszawa.org.pl
e-mail