Maciej Popławski

psycholog, socjolog, psychoterapeuta
Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz terapii par. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, bezsennością, nerwicą, problemami odżywiania, objawami psychosomatycznymi, traumą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW), doktorantem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyłem całościowe szkolenie terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście psychodynamiczne i systemowe) oraz szkolenie z terapii opartej na mentalizacji organizowane przez Anna Freud Centre w Londynie. W swojej praktyce integruję podejście systemowe, psychodynamiczne i egzystencjalne.

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Więcej: www.psychoterapia-warszawa.org.pl
e-mail