Maciej Popławski

psycholog, socjolog, psychoterapeuta
Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz terapii par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW). Ukończyłem całościowe szkolenie terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście psychodynamiczne i systemowe), szkolenie z terapii opartej na mentalizacji certyfikowane przez Anna Freud Centre w Londynie (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz I fazę szkolenia z psychologii zorientowanej na proces. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Pracowałem m.in. w Centrum Rodziny i Praw Dziecka oraz Specjalistycznej Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prywatną praktykę prowadzę od 2008 roku. W swojej praktyce integruję podejście systemowe, psychodynamiczne, egzystencjalne. Ispiruje mnie również myśl jungowska i postjungowska (C. Jung, J. Hillman, A. Mindell)

Piszę doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiej Federacji Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Więcej: www.psychoterapia-warszawa.org.pl
e-mail