Psychoterapia indywidualna

Tworzymy zespół psychoterapeutów pracujących w ramach kilku orientacji teoretycznych. Na nasze potrzeby stworzyliśmy wspólnie definicję psychoterapii określającą działania każdego z nas, mimo różnic w technikach czy założeniach dotyczących natury człowieka.


Psychoterapię indywidualną możemy zdefiniować najszerzej jako działanie nastawione na pomoc w obszarze psychiki. Zakreśla to już na wstępie płaszczyznę działania psychoterapeuty. Nie dotyczy ona faktów, realności z życia pacjenta a obszaru jego psychiki. Jakie dokładnie obszary poruszane są podczas psychoterapii? Są to myśli oraz emocje, przy czym często pacjenci są zaskoczeni (i my psychoterapeuci będący wcześniej w roli pacjentów także) jak bardzo emocjonalnie angażujące jest to „gadanie”, „rozmowa”, „wygadanie się”. Dlaczego jest to tak bardzo angażujące. Otóż wchodząc w relację z psychoterapeutą - drugim człowiekiem, fachowcem, leczącym ale jednak drugim człowiekiem, uruchamiamy swoje nastawienia do relacji z innymi. Wchodzimy w tę nietypową relację z bagażem doświadczeń, oczekiwań, zawodów, pragnień i rozczarowań. W relacji tej mamy szansę powyższe obszary poznać i skorygować. Ale nie zrealizować. Terapeuta mimo, że udziela wsparcia przez swoją obecność i zainteresowanie pacjentem nie powinien i nie wchodzi w rolę przyjaciela, kochanka, doradcy. Nie daje rad, nie zaspokaja potrzeb. Ułatwia natomiast znalezienie pacjentowi własnej ścieżki ich realizacji. Wejścia w bardziej satysfakcjonujące związki. Znalezienia pracy, w której pacjent zrealizuje się bardziej. Uwolnienia się od sztywnych przekonań ale też akceptacji rzeczywistych ograniczeń takich, jakimi są.

Kiedy warto przyjść na terapię:
- w obliczu sytuacji kryzysowej, utraty osób, rzeczy wartościowych, poczucia bezpieczeństwa, dotychczasowego sposobu życia
- w konfrontacji z poczuciem, że powtarza się pewnego typu niepowodzenia życiowe, realizacji w związkach, w obszarze zawodowym
- w sytuacji odczuwania pustki i nudy, tj. wówczas gdy codzienność nie angażuje tak jak mogłaby angażować i mówiąc słowami bohatera „Historii kina w Popielawach” „jakoś ..nic nie cieszy”
- w sytuacji częstego angażowania się w sytuacje zagrażające i destrukcyjne dla siebie
- podczas odczuwania trudności w relacjach z ludźmi, poczucia zależności od innych, osamotnienia, irytacji na innych.

Psychoterapia indywidualna w głębokim rozumieniu jest skuteczna jedynie w długoterminowym kontakcie, co oznacza że będziesz musiał przeznaczyć jedną (do dwóch) godzin w tygodniu przez kilka lat na pracę nad sobą. W zamian otrzymasz możliwość trwałej zmiany swojego życia. Pomimo, że zasadnicze zmiany można osiągnąć po dłuższym czasie pracy nad sobą, już po pierwszych spotkaniach pacjent może odczuć ulgę a po pierwszym roku pracy są już widoczne zmiany. Wszystko to zależy od natury problemów i warto jest pamiętać, że poznawanie siebie jest procesem tyleż fascynującym co trudnym.